Tituly
Stavebníctvo
Stavba
Materiály pro stavbu
Istav
Stavitel
Bývanie
Můj dům
Katalog rodinných domů
Rekonstrukce
Moderní byt
Svět Kuchyní; Svět Koupelen
Rodinný dům
Rodinný dom
Doprava
Doprava a silnice
Trucker
Truck katalog
Auto moto
Automobil revue
Technika
Technický týdeník
Technik
Klientske tituly
LP magazín
Autotec revue
Liška (Mozaika)
Trucks Profi
KIA vision
tescoma MAGAZÍN
Hyundai magazín
Autoškolství Vogel
Vojenství
Historie a vojenství
Call centrum
O nás
Služby call centra
Kampaně na podporu prodeje
Technologie
Realizované projekty
Kontakty

O nás

Vitajte v call centre spoločnosti Business Media CZ! Na nasledujúcej stránke nájdete informácie o projektoch, prostredí call centra a dôležité kontakty.

 <http://www.businessmedia.sk/call_centrum_0>

Projekt call centra spoločnosti Business Media začal vznikať. Do konca roku 2007, keď prebiehalo pilotné spustenie projektu sme dokonca stihli zaznamenať výrazné čiastkové projektové úspechy. Konkrétne v projekte znovuzískania zákazníkov predplatného našich magazínov. 

V súčasnosti je naše call centrum špecializované okrem interných projektov i na externé projekty z oblasti predplatného kníh, tlače a periodík. Skúsenosti nášho týmu sme schopní ponúknuť aj v riešení finančných projektov alebo ďalších projektov customer care.

Prostredie call centra

Uvedomujeme si vplyv a dôležitosť prostredia, kde naši kolegovia trávia pracovný čas. Všetci naši pracovníci - full-time predajcovia i part-time kolegovia - preto môžu využívať moderne a funkčne zariadený open-space, kde tvorí pracovná, informačná, odpočinková, školiaca i manažérska časť jeden ucelený priestor.

Projekt call centra společnosti Business Media začal vznikat. Do konce roku 2007, kdy probíhalo pilotní spuštění projektu jsme dokonce stihli zaznamenat výrazné dílčí projektové úspěchy. Konkrétně v projektu znovuzískání zákazníků předplatného našich magazínů. 

V současné době je naše call centrum specializováno kromě interních projektů i na externí projekty z oblasti předplatného knih, tisku a popř. periodik. Zkušenosti našeho týmu jsme schopni nabídnout i v řešení finančních projektů nebo dalších projektů customer care.

Prostředí call centra

Uvědomujeme si vliv a důležitost prostředí, kde naši kolegové tráví svůj pracovní čas. Všíchni naši pracovníci - Full-time prodejci i Part-time kolegové - proto mohou využívat moderně a funkčně zařízený open-space, kde pracovní, informační, odpoočinková, školící i manažerská část tvoří  jeden ucelený prostor.

česká verze